Доставка на дифузори и моделна екипировка за тях по документация на възложителя – по спецификация