Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, производство на Schneider Electric19.04.2019 16:00
Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, производство на Camille Bauer19.04.2019 16:00
Доставка на барабанно скрепкови дозатор (БСД) за ПК 38-419.04.2019 16:00
Абонаментно сервизно поддържане на катодна станция за електрохимична защита09.04.2019 16:00
Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на котлоагрегати тип ПК 38-412.04.2019 16:00
Разширение на съществуващата ЦСМ с изграждане на нови АПГИ в сървърните помещения, в ГАС и актуализиране и препрограмиране на старите АПГИ и АПИИ в ГАС и системата за мониторинг за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД29.03.2019 16:00
Изготвяне на работен проект и реконструкция на ТА-625.03.2019 16:00
Ремонт на охладителна кула тип „Хамон“25.03.2019 16:00
Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво11.03.2019 16:00
Доставка на тръбопроводна арматура за котелно оборудване29.03.2019 16:00